Pasiruošimas GMAT testui

Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas yra GMAT testas ir kaip sudarytos jo užduotys.

Geras pasiruošimas GMAT®, yra itin svarbus norint gauti norimą rezultatą. Čia galite gauti nemokamą pasiruošimo GMAT testui programą. Išmintingiausias būdas pradėti rengtis GMAT testui yra atsisiųsti nemokamą GMATPrep programą.

Registracija GMAT testui

Kad užsiregistruotumėte GMAT, jums reikia pasirinkti testo laikymo centrą ir datą. Tai anksčiausiai galite padaryti likus 6 mėnesiams iki testo laikymo dienos. Atkreipkite dėmesį, kad užsiregistruoti testui reikia likus bent 21 dienai iki dokumentų pridavimo į pasirinktą universitetą termino. Registracija galima internetu arba telefonu. Paaiškinsime, kaip testui užsiregistruoti įvairiais būdais.

GMAT rezultatas

Į jūsų GMAT rezultato ataskaitą yra įtraukiami 5 įvertinimai: analitinio vertinimo, integruoto motyvavimo, matematinės ir kalbinės užduočių įvertinimai, taip pat ir bendras testo balas. Bendras GMAT testo įvertinimas gali svyruoti tarp 200-800 taškų. Du trečdaliai testą laikančių žmonių paprastai surenka tarp 400 ir 600 taškų.

GMAT - Graduate Management Admission Test 2017

Jau daugiau kaip 50 metų gabiausi studentai, norėdami patekti į geriausias verslo studijų programas, renkasi GMAT® testą (The Graduate Management Admission Test). GMAT® - tai kompiuterizuotas testas, kuris yra skirtas įvertinti gebėjimus, reikalingus studijuoti ir sėkmingai baigti vieną iš geriausių pasaulio verslo studijų programų. Jau penkis dešimtmečius trunkantys GMAT testo rezultatų tyrimai patvirtina, kad gautas GMAT testo balas atspindi ir sėkmę studijų metu.

GMAT testu nevertinamos žmogaus žinios apie verslo procesus ar tam tikrus faktus, o analizuojami žmogaus gebėjimai spręsti įvairias problemas, pagrįsti savo pasirinkimą ir analizuoti informaciją.

Šiuo metu GMAT testo rezultatas yra reikalingas stojant į daugiau kaip 5,700 verslo studijų programų visame pasaulyje. Gautas balas yra naudojamas objektyviai įvertinti ir palyginti studentų gebėjimus nepriklausomai nuo jų išsilavinimo, tautybės, amžiaus ar lyties.

Testo rezultatas galioja 5 metus. Nors GMAT testą laikyti yra rekomenduojama, kuo anksčiau, kol žmogus dar mokosi arba yra ką tik baigęs studijas (kol dar yra pratęs laikyti testus), stoti į pasirinktą verslo programą su tuo pačiu GMAT testo rezultatu galėsite bet kada per 5 ateinančius metus.

GMAT testą laikyti galima viename iš 110 centrų visame pasaulyje. Čia rasite GMAT testo laikymo centrus ir galėsite užsiregistruoti testui.

Kokios užduotys sudaro GMAT testą ir kokius gebėjimus jos vertina?

GMAT testą sudaro 4 užduočių grupės, kurios yra sudarytos taip, kad būtų galima įvertinti skirtingus žmogaus gebėjimus: tai kiekybinės analizės, verbalinės, pagrindimo ar integruoto samprotavimo bei analitinio rašymo užduotys. Testas, kartu su pertraukomis trunka 4 valandas. GMAT testo metu užduotys yra pateikiamos tokia tvarka:

1. Analtinio rašymo užduotis (Analytical Writing Assessment): Ši užduotis trunka 30 minučių, kurių metu reikia parašyti analitinę ese. Testo metu jums bus pateiktas tam tikras argumentas, kurį jums reikės išanalizuoti, pagrįsti ir pateikti jo kritišką vertinimą. Argumentas arba esė tema visada bus glaudžiai susijusi su tam tikra verslo tema. Tam kad šią užduotį atliktumėte sėkmingai, jums nereikia įrodyti, kad daug žinote apie verslo procesus - ja yra tikrinamas žmogaus gebėjimas analizuoti ir sklandžiai dėstyti mintis. Savo asmeninių pažiūrų testo metu jums nereikės dėstyti.

2. Samprotavimo užduotis (Integrated Reasoning section): Ši užduotis taip pat trunka 30 minučių ir yra sudaryta iš 12 klausimų. Jie yra skirti įvertinti jūsų gebėjimą analizuoti kiekybinių tyrimų duomenis pateiktus skirtingais formatais (tekstu, skaičiais, grafomis) ir randamus įvairiuose šaltiniuose, dirbti su turima informacija, ją organizuoti ar pastebėti ryšius, kurie padeda spręsti problemas. Šie gebėjimai yra itin svarbūs atliekant vadovaujamąjį darbą.

3. Kiekybinės analizės užduotis (Quantitative section): Ši užduotis trunka 75 minutes ir yra sudaryta iš 37 klausimų. Jie yra skirti įvertinti jūsų gebėjimą spręsti su kiekybiniais tyrimais susijusias problemas ir interpretuoti pateikiamus duomenis. Šią užduotį sudaro dviejų tipų klausimai: jie susiję su problemų sprendimu ir duomenų vertinimu. Tam kad ši užduotis būtų atlikta sėkmingai jums reikės pasitelkti aritmetikos žinias, taip pat paprastą algebrą bei plačiai žinomas geometrijos koncepcijas.

 4. Verbalinė užduotis (Verbal section)Ši užduotis trunka 75 minutes ir yra sudaryta iš 41 klausimo. Jie yra parengti taip, kad būtų galima įvertinti jūsų gebėjimą skaityti ir suvokti tekstus, įvertinti ir pagrįsti tam tikrus argumentus, o taip pat ir redaguoti tekstą, kad jis atitiktų versle naudojamos anglų kalbos standartus.

Kaip veikia kompiuterizuotas GMAT testas?

Kiekybinės analizės ir verbalinės užduotys yra pateikiamos testo formatu su pasirinkimo variantais. Tad kompiuteris automatiškai suskaičiuoja gautą rezultatą. Beje, GMAT testas prisitaiko prie laikančiojo gebėjimų, tai reiškia, kad kuo daugiau klausimų atsakysite teisingai, tuo sunkesnius klausimus kompiuteris jums pateiks. Ir atvirkščiai. Jeigu į pirmuosius klausimus atsakysite neteisingai, kompiuteris jums pateiks lengvesnius klausimus. Tačiau tai paveiks ir Jūsų gautą bendrą rezultatą. Programa adaptuojasi prie testą laikančiojo galimybių tam, kad žmogui nereikėtų gaišti laiko prie klausimų, kurie jam yra per lengvi ar per sunkūs, ir tiksliai įvertintų laikančiojo gebėjimus.

Svarbu: kadangi kompiuteris vertina kiekvieną klausimą prieš pateikiant kitą klauismą, testo metu negalima grįžti ar praleisti tam tikrų užduočių.