Pasiruošimas GMAT testui

Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kas yra GMAT testas ir kaip sudarytos jo užduotys.

Geras pasiruošimas GMAT®, yra itin svarbus norint gauti norimą rezultatą. Čia galite gauti nemokamą pasiruošimo GMAT testui programą. Išmintingiausias būdas pradėti rengtis GMAT testui yra atsisiųsti nemokamą GMATPrep programą.

Registracija GMAT testui

Kad užsiregistruotumėte GMAT, jums reikia pasirinkti testo laikymo centrą ir datą. Tai anksčiausiai galite padaryti likus 6 mėnesiams iki testo laikymo dienos. Atkreipkite dėmesį, kad užsiregistruoti testui reikia likus bent 21 dienai iki dokumentų pridavimo į pasirinktą universitetą termino. Registracija galima internetu arba telefonu. Paaiškinsime, kaip testui užsiregistruoti įvairiais būdais.

GMAT rezultatas

Į jūsų GMAT rezultato ataskaitą yra įtraukiami 5 įvertinimai: analitinio vertinimo, integruoto motyvavimo, matematinės ir kalbinės užduočių įvertinimai, taip pat ir bendras testo balas. Bendras GMAT testo įvertinimas gali svyruoti tarp 200-800 taškų. Du trečdaliai testą laikančių žmonių paprastai surenka tarp 400 ir 600 taškų.

GMAT 2019 - Graduate Management Admission Test

 

Būtent GMAT testas yra vienas iš populiariausių žinias, įgūdžius, o taip pat ir akademinį potencialą įvertinančių testų, kuris yra naudojamas įvairiausių verslo mokyklų bei universitetų. GMAT The Graduate Management Admission Test® (GMAT®) - tai kompiuterizuotas testas, kuris yra skirtas studentų akademinių žinių bei įgūdžių lygio įvertinimui. Būtent šį testą dažnai turi atlikti į verslo magistro studijų programas norintys stoti žmonės. Vienos iš sėkmingiausių ir akademiniame pasaulyje lyderiaujančių verslo mokyklų pritaria, kad būtent GMAT testas gali efektyviai atskleisti būsimųjų studentų gebėjimus. Tad nenuostabu, kad vis daugiau aukštojo mokslo įstaigų iš stojančiųjų į jų studijų programas reikalauja aukštų būtent GMAT testo rezultatų. Kadangi šis testas yra sudarytas taip, kad galėtų įvairiapusiškai atskleisti stojančiųjų akademinius gebėjimus, testo rezultatai dažnai parodo, kaip studentams seksis studijuoti jų pasirinktą verslo programą. Būtent ši informacija yra ypatingai svarbi nusprendžiant, kurie studentai turėtų būti priimti į aukštųjų mokyklų siūlomas specialybes.

GMAT testas yra sudaromas taip, kad efektyviausiai galėtų patikrintų žmogaus mąstymo eigą ir procesus, tad į jį nėra įtraukiami klausimai ar užduotys susijusios su faktinių žinių patikrininu. Be to, iš jį laikančių žmonių nėra tikimasi iš anskto turėti ir verslo ar vadybos žinių. Daugybė viso pasaulio universitetų bei verslo mokyklų pasitelkia GMAT testo rezultatus spręsdami, kurie studentai turėtų būti priimti į jų siūlomas MBA, verslo vadybos ar finansų magistro studijų programas.

Šiandieniniame akademiniame pasaulyje daugiau kaip į 5,700 viso pasaulio aukštųjų mokyklų studijų programų priėmimo procesus yra įtraukiamas GMAT testas, nes būtent jis yra pripažįstamas objektyviausiu būdu įvertinti ir palyginti studentų akademinį potencialą neatsižvelgiant į stojančiųjų išsilavinimą, tautybę, amžių ar lytį.

Tad tinkamai pasiruošti GMAT testui yra iš tiesų ypatingai svarbu. Užsiregistruokite testui jums tinkamiausiu metu. GMAT testo rezultatai galioja penkerius metus, tad jį išlaikę galėsite pasirinkti ar į magistro studijas norite stoti iš karto pabaigę bakalaurą ar kiek vėliau.

GMAT testą būsimieji studentai gali virtualiai laikyti kone kiekvieną metų dieną viename iš 110 GMAT testo centrų.


Tad čia galite ieškoti arčiausiai jūsų esančio GMAT testo centro ir užsiregistruoti jį laikyti jums tinkamiausiu laiku!

 

Kaip yra sudaromas ir administruojamas GMAT testas?

GMAT testas yra laikomas tiktai anglų kalba. Kiekybinės ir verbalinės GMAT testo dalys yra kompiuterizuotos ir kintačios, tad būtent šie testo klausimai jums bus parenkami priklausomai nuo jūsų ankstesnių pasirinktų atsakymų. Tad paprastai kuo geriau pasirodysite - kuo daugiau klausimų atsakysite teisingai, tuo jums bus parinkti sudėtingesni klausimai. Bendras testo įvertinimas yra sudaromas atsižvelgiant į užduočių sudėtingumo lygį, o taip pat ir į teisingų atsakymų skaičių. Toks GMAT testo gebėjimas prisitaikyti prie kiekvieno studento žinių lygio leidžia sutrumpinti testo laikymo laiką bei leidžia tiksliau įvertinti studento turimą potencialą.

 

Koks yra GMAT testo formatas?

GMAT testas yra sudaromas iš šių pagrindinių keturių dalių:

  • GMAT Analytical Writing Assessment (AWA) (analitinis rašymas) - studentai turi 30 minučių parašyti akademinei ese ir argumentuotai išanalizuoti tam tikrą jiems pateiktą klausimą. Būtent AWA GMAT testo dalis patikrina studento gebėjimus mąstyti kritiškai ir tinkamai iškomunikuoti savo idėjas.
  • GMAT Integrated Reasoning Section (integruoto samprotavimo dalis) -  tai 30 minučių trunkanti GMAT testo dalis. Į ją yra įtraukiama 12 klausimų, kurie yra skirti įvertinti stojančiojo gebėjimus analizuoti ir sisteminti skirtingais formatais pateiktus duomenis ir informaciją.
  • GMAT Quantitative Section (kiekybinė dalis) - Tai 75 minutes trunkanti GMAT testo dalis, į kurią yra įtraukiami 37 klausimai, skirti įvertinti stojančiojo gebėjimus atlikti kiekybinius skaičiavimus, pagrįsti savo pasirinkimus ir interpretuoti gautus duomenis bei informaciją.
  • GMAT Verbal Section (verbalinė dalis) - tai vėlgi 75 minutes trunkanti testo dalis, į kurią yra įtraukiamas 41 klausimas, skirtas įvertinti jūsų gebėjimus suvokti ir analizuoti tekstą, daryti išvadas bei perteikti pagrindines teksto mintis anglų kalba.  

Atkreipkite dėmesį : kadangi GMAT testas užduotis parenka atsižvelgdamas į jūsų atsakymus į ankstensius klausimus, praleisti užduočių ir prie jų grįžti vėliau yra negalima.